Prihlásiť sa k odberu

Prihlás sa do newslettera a budete informovaní o dôležitých termínoch a novinkách súvisiacich s podujatím. Neboj, nemáme čas spamovať ;)

O preteku

Spoznaj Slovensko BEHom 3dní. Radosť z behu, prekonávanie vlastných hraníc a tímová spolupráca.

Štartovné

Prejsť

Trasa

Prejsť

Propozicie

Prejsť

FAQ

Prejsť

VOLVO RUN SLOVAKIA

Spoznaj Slovensko BEHom 3dní. Radosť z behu, prekonávanie vlastných hraníc a tímová spolupráca.

Na trase naprieč našou krajinou vás bude čakať nezabudnuteľná športová atmosféra, krásne scenérie, množstvo sprievodného programu a v neposlednom rade nespočetné množstvo nových zážitkov.

 • 3 dni
 • 7-16 bežcov v tíme
 • Dátum 7-9.6.2024
 • 48 etáp a viac ako 520 km

Štartovné

Celkový počet štartujúcich tímov pre VRS2024 je stanovený na 100 tímov

Marathon

95 bežec
 • FULL - Etapa 1 až 48
 • 12 bežcov
 • Zmiešané muži/ženy
Registrovať

Freestyle

95 bežec
 • FULL - Etapa 1 až 48
 • 7 až 16 bežcov
 • Zmiešané muži/ženy
Registrovať

DM Ladies Run

95 bežkyňa
 • FULL - Etapa 1 až 48
 • 7 až 16 bežkýň
 • Iba ženy
Registrovať

Prvá cenová hladina platí do 30.11.2023 alebo prvých 50 tímov, druhá cenová úroveň do 30.04.2024 alebo celkový počet 100 tímov.

Trasa

Trasa z Košíc do Bratislavy dlhá 524km vedie cez tie najkrajšie kúty Slovenska a môžeš sa tešiť na prírodné, historické aj kultúrne pamiatky. Chceš sa dozvedieť čo ťa čaká na jednotlivých bežeckých úsekoch? Klikaj na mapu.

Trasa bola nedávno aktualizovaná

Etapa

Volvo Run Slovakia FULL

GPS

S: 48.72643, 21.25511
F: 48.14127, 17.106971

Vzdialenosť

530 km

Stúpanie

7308 m

Klesanie

7376 m

Vybavenie

-

Popis

Poznámky

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Propozície

PREZENTÁCIA

VOLVO RUN SLOVAKIA - FULL

miesto:

 • Podzemné archeologické múzeum Dolná brána, Hlavná ulica (južný koniec Hlavného námestia), Košice – Staré Mesto /GPS: 48°43'8.27"S, 21°15'32.18"V/ https://goo.gl/maps/8fdoEMoxH6gNB2Pf9

čas:

 • 6.6.2024 (štvrtok) od 18:00 hod do 22:00 hod.

spôsob prezentácie:

 • balíčky pre celý tím vyzdvihne kapitán tímu, alebo poverený člen tímu
 • prezentácia tímu je platná za podmienky, že kapitán tímu odovzdá organizátorovi všetkými členmi tímu podpísané tlačivo – VYHLÁSENIE BEŽCOV o zdravotnej spôsobilosti a splnení protipandemických režimových opatrení každého člena tímu a o účasti každého člena tímu na pretekoch na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo

obsah balíka:

 • štartovacie čísla členov tímu
 • štafetový kolík – GPS tracker
 • označenie pre dve motorové vozidlá (samolepka so štartovým číslom tímu a poradovým číslom auta)
 • účastnícke tričko s logom VOLVO RUN SLOVAKIA 2024
 • pitný režim (balená voda)
 • energetický nápoj RED BULL
 • reklamné predmety

MOTOROVÉ VOZIDLÁ

 • jeden tím môže používať maximálne dve oficiálne označené motorové vozidlá
 • odporúčame používať minivany, mikrobusy alebo karavany

POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÉHO VOZIDLA:

 • 2 x čelová lampa
 • 2 x blikačka na ruku
 • 2 x reflexná vesta
 • 1 x funkčný mobilný telefón s pripojením na internet
 • oficiálne označenie vozidla (nálepka s názvom a štartovým číslom tímu)

ŠTART

miesto:

čas:

 • v piatok, 7.6.2024 od 8:00 hod
 • priebežný štart - čas štartu tímov oznámi organizátor najneskôr 48 hodín pred štartom

REGISTRÁCIA PRED ŠTARTOM

 • štartujúci bežec je povinný dostaviť sa na štart pretekov minimálne 1/2 hodinu pred štartom
 • štartujúci bežec si prevezme štafetový kolík – GPS vysielač, ktorý mu odovzdá člen organizačného tímu v mieste štartu podujatia
 • štartujúci bežec si upevní GPS vysielač na rameno alebo na ruku, tak aby nebol ničím zakrytý
 • člen organizačného tímu skontroluje funkčnosť a správnosť umiestnenia GPS vysielača na ruke alebo ramene štartujúceho bežca

ŠTARTOVÉ ČÍSLO

 • každý člen bežeckého tímu musí byť označený štartovým číslom
 • každý člen bežeckého tímu musí mať na ruke náramok, ktorý prináleží štartovému číslu bežca
 • štartové číslo musí mať člen tímu umiestnené počas behu na viditeľnom mieste na prednej časti tela (na hrudi alebo na páse)

ŠTAFETA

 • Štafetový kolík = GPS vysielač
 • GPS vysielač musí mať bežec umiestnený na ruke na zápästí (ako hodinky) počas celého behu etapy

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

 • podujatie VOLVO RUN SLOVAKIA je štafetový beh tímov
 • vekový limit účastníka behu je od 18 rokov
 • behu sa môžu zúčastniť aj bežci vo veku od 15 rokov do 17 rokov výlučne v sprievode zákonného zástupcu, ktorý musí byť členom rovnakého tímu
 • každý člen tímu beží:
  • samostatne
  • výlučne etapy, ktoré nahlásil kapitán tímu v registrácii v závislosti od kategórie

POUŽIVANIE APLIKÁCIE - THE RUN APP POČAS BEHU

 • používanie aplikácie THE RUN APP v smartfóne je povinné pre každého kapitána tímu počas celého preteku
 • aplikáciu THE RUN APP odporúčame používať aj každému členovi tímu, avšak nie je to povinné

REGISTRÁCIA V ODOVZDÁVKE

 • v čase dobehu bežca tímu GPS vysielač automaticky odošle údaje o aktuálnom čase dobehu bežca do miesta odovzdávky

KOMUNIKÁCIA

 • aplikácia THE RUN APP je hlavný komunikačný kanál medzi organizátorom a kapitánmi tímov a prihlásenými členmi tímov.
 • prostredníctvom aplikácie THE RUN APP organizátor komunikuje s kapitánmi tímov ako aj prihlásenými členmi tímov a informuje ich o všetkých aktuálnych organizačných pokynoch, zmenách, usmerneniach a pod.

BEZPEČNOSŤ

 • každý aktívny bežec musím mať pri sebe funkčný mobilný telefón
 • preteky sa uskutočňujú za plnej premávky
 • každý účastník pretekov je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky
 • každý účastník pretekov štartuje na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo
 • v prípade, ak dôjde počas behu k zraneniu bežca v tíme, kapitán tímu musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť organizátorovi emailom alebo správou na info@therun.sk
 • v prípade potreby rýchlej zdravotnej pomoci volajte 112, následne kontaktujte organizátora telefonicky
 • povinnou výbavou bežca pri behu za zníženej viditeľnosti a v noci sú:
  • funkčný mobilný telefón
  • reflexná vesta
  • čelová lampa
  • blikačka
  • minimálne jeden ďalší reflexný prvok (náramok, pás, čelenka a pod.)

ZNAČENIE A ORIENTÁCIA NA TRATI

 • smer trate je značený iba v orientačne náročných úsekoch
 • každý bežec je povinný si trasu behu dôkladne naštudovať
 • správna orientácia na trati je jednou z hlavných podmienok a pravidiel pretekov, preto je každý tím za správnu orientáciu zodpovedný
 • v prípade, že sa bežec stratí a zíde z určenej trasy, musí sa vrátiť naspäť na miesto, kde z nej zišiel a z tohto miesta pokračovať ďalej po určenej trase
 • organizátor nie je zodpovedný za nepredvídané zdržania na trati (červená na semafore, zatvorené železničné priecestie, policajná kontrola, zvalený strom na lesnej ceste a pod.)

PRESUN MOTOROVÝMI VOZIDLAMI

Pravidlá parkovania:

 • motorové vozidlá súťažiacich tímov musia byť riadne označené na viditeľnom mieste (nálepka tímu na prednej kapote auta)
 • motorové vozidlá nesmú parkovať pri miestach odovzdávok bližšie ako 50 m
 • kde je to možné, organizátor vyznačí parkovacie plochy

Presuny medzi odovzdávkami

 • motorové vozidlá sa presúvajú medzi odovzávkami v zmysle platných pravidiel cestnej premávky
 • niektoré úseky nie sú prístupné pre motorové vozidlá
 • za porušenie zákazu vjazdu na predmetné úseky bude tím diskvalifikovaný
 • motorové vozidlo tímu nesmie ísť kontinuálne vedľa bežca (s výnimkou nočných etáp)

MIMORIADNA SITUÁCIA / NEBEZPEČIE

 • každý aktívny bežec musím mať pri sebe funkčný mobilný telefón
 • v prípade potreby rýchlej zdravotnej pomoci volajte 112, následne kontaktujte organizátora telefonicky
 • zraneného bežca môže nahradiť iba člen tímu, ktorý nebeží bezprostredne nasledujúcu etapu (platí pre kategóriu VOLVO RUN MARATHON)
 • zranený bežec už nesmie v pretekoch pokračovať

NOČNÉ ÚSEKY

Povinná výbava bežca počas behu v noci:

 • funkčný mobilný telefón

 • reflexná vesta

 • čelová lampa

 • blikačka

 • minimálne jeden ďalší reflexný prvok (náramok, pás, čelenka a pod.)

 • bežca na nočnom úseku môže sprevádzať jeden člen tímu a to peši alebo na bicykli

 • sprevádzanie bežca peši, na bicykli alebo motorovým vozidlom je povolené iba v noci idúc za bežcom a to z dôvodu osvetlenia trasy

MEDZIZASTÁVKA

Miesto:

Etapa:

 • koniec etapy č. 28

Čas:

 • sobota, 8.6.2024 v čase od 08:00 do 18:00 hod

PARKOVANIE:

• organizátor vyznačí vymedzené parkovacie plochy pre účastníkov pretekov

PROGRAM:

Miesto medzizastávky bude rozdelené do zón určených na:

 • oddych
 • občerstvenie – jedáleň, foodtruck, bufet s výčapom
 • hygienu (toalety, sprchy)
 • plochu pre stany, lehátka, sedacie vaky, deky
 • tichá zóna (telocvičňa)

ŠTART Z MEDZIZASTÁVKY

Miesto:

Etapa:

 • začiatok etapy č. 29

Čas:

 • sobota, 8.6.2024 v čase od 15:00 do 20:00 hod
 • presný čas štartu jednotlivých tímov organizátor oznámi kapitánom tímov o 14:00 hod prostredníctvom aplikácie THE RUN APP
 • organizátor odštartuje bežcov podľa priebežného poradia v primeraných časových intervaloch
 • pri určovaní času štartu platí pravidlo, že najpomalšie tímy budú štartovať ako prvé
 • organizátor odštartuje preteky výstrelom, prípadne iným zvukovým signálom

REGISTRÁCIA PRED ŠTARTOM Z MEDZIZASTÁVKY

 • štartujúci bežec sa je povinný dostaviť na štart pretekov minimálne 1/2 hodinu pred štartom
 • štartujúci bežec si prevezme štafetový kolík – GPS vysielač, ktorý mu odovzdá člen organizačného tímu v mieste štartu podujatia
 • štartujúci bežec si upevní GPS vysielač na rameno alebo na ruku, tak aby nebol ničím zakrytý
 • člen organizačného tímu skontroluje funkčnosť a správnosť umiestnenia GPS vysielača na ruke alebo ramene štartujúceho bežca

CIEĽ

Miesto:

Čas:

 • v nedeľu, 9.6.2024 od 11:00 do 17:00 hod

PARKOVANIE ÁUT

 • na parkovisku v areály výstaviska INCHEBA EXPO
 • presun z parkoviska do miesta cieľa je vzdialený cca 800 m pešo
 • umiestnenie parkoviska: GPS: 48.135721 S, 17.104218 V
 • https://goo.gl/maps/H7zR4ggzqVKJe2ky9

PROGRAM:

 • dobeh tímov do cieľa
 • vyhlásenie výsledkov – prvé tri tímy
 • občerstvenie – foodtruck – pasta party, výčap
 • toalety a sprchy – v PARK INN Hotel Danube na Hviezdoslavovom námestí

DOBEH DO CIEĽA

 • do cieľa dobieha celý tím súčasne
 • tím čaká na bežca bežiaceho 48. etapu na vyznačenom mieste (cca 200 m pred cieľom)
 • do cieľa musia dobehnúť všetci členovia tímu s výnimkou zranených bežcov

VÝSLEDNÝ ČAS

Oficiálny výsledný čas je čistý kumulatívny čas tímu meraný:

 • od štartu etapy č. 1 do cieľa etapy č. 28 (z Košíc do Tepličky nad Váhom) a

 • od štartu etapy č. 29 do cieľa etapy č. 48 (z Tepličky nad Váhom do Bratislavy)

 • priebežné výsledné časy jednotlivých etáp sú orientačné

 • priebežné výsledné časy jednotlivých etáp budú zverejnené v aplikácii THE RUN APP

ČASOVÝ LIMIT

Časový limit (čistý čas) na absolvovanie:

 • VOLVO RUN SLOVAKIA - FULL je: 53h:00m
 • VOLVO RUN SLOVAKIA - EAST je: 30h:30m
 • VOLVO RUN SLOVAKIA - WEST je: 22h:30m
 • po uplynutí časového limitu organizátor trať postupne uzatvorí
 • tímy, ktoré nestihnú trať absolvovať v časovom limite, budú diskvalifikované a môžu beh do cieľa dokončiť mimo oficiálne preteky
 • tímy, ktoré absolvujú trať v rýchlejšom tempe, ako uviedli v registrácii, môže organizátor v behu dočasne zastaviť na čas podľa uváženia organizátora

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

Miesto:

 • v cieli (v Bratislave)

Čas:

 • okolo 15:00 hod

 • organizátor vyhlási výsledky prvých troch tímov v každej kategórii

Často kladené otázky

Ak nevidíte odpoveď na svoju otázku, môžete nám poslať e-mail z nášho kontaktného formulára.

Áno, ako kapitán tímu nemusíš súťažiť. Stačí, keď pri registrácii zaklikneš, že sa registruješ ako nesúťažiaci kapitán tímu.

V nedeľu, 1. októbra, 2023 spustíme registráciu na http://volvorun.sk

Áno, podujatie VOLVO RUN SLOVAKIA je určené primárne pre rekreačných bežcov, resp. ľudí, ktorí radi aktívne trávia svoj voľný čas a sú schopní odbehnúť 10 km v priemernom tempe 6.00 min/km, t.z. za 60 minút.

Od 1. októbra, 2023 do 30. apríla, 2024 na http://volvorun.sk

Výška štartovného pre ročník 2024 je nasledovná: - prvých 50 tímov, ktoré sa zaregistrujú najneskôr do 30.11.2023 = 85,- EUR / osoba - zvyšných 50 tímov, ktoré sa zaregistrujú najneskôr do 30.4.2024 = 95,- EUR / osoba Celkový limit počtu štartujúcich tímov je pre VRS2024 stanovený na 100 tímov.

App Volvo Run Slovakia

Stiahni si mobilnú aplikáciu Volvo Run Slovakia a získaj všetky informácie na pár klikov.

Podrobnosti o každej etape, sledovanie bežca v reálnom čase, aktuálne výsledky, vaše etapy, navigácia a najmä notifikácie od organizačného tímu, aby ti nič neuniklo.

1. Stiahni appku

Stiahni si aplikáciu "Volvo Run Slovakia" do svojho telefónu.

2. Prihlás sa

Zadaj svoje prihlasovacie meno a heslo.

3. Štart!

Si tam! Všetky infomácie máte vždy po ruke.

Prihlásiť sa k odberu

Prihlás sa do newslettera a budete informovaní o dôležitých termínoch a novinkách súvisiacich s podujatím. Neboj, nemáme čas spamovať ;)

Pridaj sa do klubu VOLVO RUN SLOVAKIA na

Pridať sa

Destinační patneri

Košice - ul. Hlavná

Družstevná pri Hornáde

Veľká Lodina

Ružín (priehrada)

Margecany

Kluknava

Spišské Vlachy

Spišské Podhradie

Levoča

Vlkovce

Vrbov

Veľká Lomnica

Tatranská Lomnica

Tatranská Polianka

Štrbské Pleso

Podbanské

Pribylina

Jamník

Liptovský Mikuláš

Liptovská Sielnica

Veľké Borové

Chlebnice

Oravský Podzámok

Dolný Kubín (Záskalie)

Párnica

Zázrivá

Terchová

Varín

Teplička nad Váhom

Turie

Kľače

Fačkov

Čičmany

Košecké Rovné

Košeca

Príles (hrádza)

Trenčín

Nové Mesto nad Váhom

Častkovce

Vrbové

Dechtice

Boleráz (priehrada)

Doľany

Modra (Tri kríže)

Svätý Jur

Ivanka pri Dunaji - Mohyla M.R.Štefánika

Bratislava (Bufet K3)